Zaleđeni snijeg i led Pisanje zabavnog

Ovo je tako zabavna aktivnost za djecu predškolske i vrtićke dobi koja vježbaju svoja slova abecede. To je zabavna, praktična, senzorna aktivnost za pisanje. Smrznuti snijeg i pisanje leda ZABAVNO Napravite vježbajuća slova ZABAVNO ovom aktivnosti Disney Frozen nadahnutom! Ovaj pladanj za pisanje snijega i leda tvrtke I Can Teacher My […]